Înregistrarea nașterii la Ambasada României

Daca aveți un copil născut in străinătate, obtinerea certificatului de naștere romanesc se poate face la Ambasada Romaniei sau la consulatele românești fie gratuit prin înregistrarea nașterii în termen de 15 zile (sau 1 an vezi precizari mai jos) fie prin transcrierea certificatului de naștere eliberat de țara in care va aflati contra unei taxe consulare (tarife 2010: de 140 euro <6 luni sau  205 euro >6 luni). Având în vedere ca pentru transcrierea certificatului de naștere informațiile sunt ușor disponibile pe site-ul ambasadelor și consulatelor românești de pretutindeni ma voi opri în acest post asupra procedurii gratuite de înregistrare/declarare a nașterii ce se poate realiza în termen de maxim un an în străinătate.

Conform legii 119/1996 republicata,  privind actele de stare civila, înregistrarea/declararea nașterii direct la ambasada/consulat este gratuita și tot conform legii se face in mod obligatoriu în primele 15 zile ce urmează nașterea prezentând următoarele documente în original:

– actele de identitate ale părinților (buletin sau pașaport valabil)
– certificat de căsătorie (romanesc)
– certificatele de naștere ale părinților (romani)
– certificatul medical care atesta nașterea (tradus în limba romana)
– declarație de paternitate și nume familie (un model mai jos)

DECLARATIE

Subsemnatul ……………………….., născut la data de …………….. în ………………, judetul ……………, domiciliat în ………………………………………………… , legitimat cu …………………………. seria ……… nr. ……….prin prezenta recunoscut ca
fiind al meu copilul …………………………., născut la ……………. de către ………………….., si doresc sa-mi poarte numele de familie.
Data ……….. Semnatura……………….

Subsemnata …………………………………………..
sunt de acord ca fiul (fiica mea, născut(a) la data de ………. în ……………………………….., din relatiile mele cu numitul ……………..,sa poarte numele de familie ……………………….. .
Data …………….  Semnatura ……………..

Daca ati depasit cele 15 zile dar nu mai mult de un an după naștere, este nevoie prealabil de depunerea unei cereri adresate (dupa caz consulului sau ambasadorului) pentru aprobarea cu întârziere tardive a nașterii (vezi modelul urmator):

CERERE

Excelentei Sale D-lui Ambasador,

Subsemnatul  ……………………… domiciliat în ……………………….. legitimat cu ………… seria ………… nr ………………………, eliberat de …………………………….  la data de ……………….. în calitate de parinte,
vă rog să dispuneţi înregistrarea în Registrul stării civile a naşterii fiului meu …………………………………….., născut la data de ……………………… în orasul …………………….., conform Certificatului medical constatator al naşterii (temei legal art. 20 (1) Legea nr. 119/1996 republicata).
Motivez întîrzierea prin ………………………. …………………………………………………………….. ……………………………………………………………

Anexez prezentei Certificatul medical constatator al naşterii din ……………………. eliberat de ……………………………………………..

…………., la …………………

Semnătura

In speranța ca aceste rânduri (tks kokofifi) v-au scutit și pe voi de o cheltuiala asa cum m-au scutit pe mine (dosar in procedura la Paris) va doresc o cetățenie plăcută.

PS. Termenul de eliberare a certificatului de naștere este de aproximativ 2 luni conform informațiilor primite la depunerea actelor.

UPDATE: Am primit certificatul dupa ~2 saptamani.

About Dr.A

Scientist, tech enthusiast, husband and father. Romanian expat. Dupa 3 ani in Japonia, o noua pagina se deschide la Paris.
This entry was posted in logos. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *