Despre cum și cum nu-i SEO!

Mi-a șoptit Flacăra Violetă că prezenta unor cuvinte cu sens pornografic în limba engleza dar perfect mundane în limba romana ar putea declanșa  roboților google & co un steag rosu. Adică blogul v-ar putea fi penalizat fiind considerat obscen. Un astfel de cuvânt e adverbul “cum”

In engleza vulgara “cum” e substantiv și sinonim pentru sperma sau atunci când e folosit pe post de verb semnifica actul ejaculării sau producerea orgasmului. Pe de alta parte, în engleza academica, “cum” e cel mai adesea folosit în distincții latine  cu sensul original de “cu” cum ar fi  ” cum laude” ce înseamnă “cu distincție”.

O utilizare asemănătoare regăsim identic în distincțiile academice românești “cum laude” și “magna cum laude” acordate uneori la susținerea tezei de doctorat.

In limba romana, DEX-ul (Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998) da următoarea definiție cuvântului cum:

CUM adv., conj. Lat. quomo[do].

A. Adv.

 • I. (Interogativ).
  • În ce mod? Cum ai făcut de ai venit? ♢ Expr. Cum și în ce chip sau cum și ce fel = în ce fel. A nu avea (sau a nu șticum = a nu avea posibilitate de a… ♦ (Repetat, în propoziții enunțiative) Într-un fel oarecare. ♦ De ce? Cum nu m-ai înștiințat? ♢ Expr. Cum de… = cum se face că…, cum e posibil ca… (Da) cum (să sau de) nu! = a) desigur! firește!; b) (ir.) vorbă să fie! dá de unde! nici gând! Apoi (sau, pop., păicum! = desigur! firește! se înțelege!
  • (Exprimă părerea de rău, contrarietatea, surpriza, mirarea, indignarea etc.) Se poate? adevărat să fie?
  • Ce? poftim?
  • Cu cât? cu ce preț? Cum dai merele?
 • II. (Explicativ) Cât de (mare, mult, bine, tare etc.) Cum îți plac florile!

B. Conj. (Stabilește raporturi de subordonare)

 • (Introduce o completivă directă sau indirectă) Privind în urma lor cum se duceau, rămase gânditor. ♢ Loc. adj. și adv. Nu știu cum = într-un fel oarecare; (în mod) ciudat, bizar.
 • (Introduce o propoziție modală) M-au văzut cum dormeam. ♦ (Introduce o propoziție comparativă) Precum. Va râde cum a râs și altă dată. ♢ Expr. Cum nu este (sau nu se mai află), se spune, despre cineva sau ceva care posedă în cel mai înalt grad anumite calități. Cum s-ar zice = adică, va să zică.
 • (Introduce o propoziție cauzală) Deoarece, întrucât; fiindcă. Băiatul, cum e muncitor, va obține nota maximă.
 • (Introduce o propoziție concesivă) Cu toate că, deși.
 • În așa fel, încât. Să se facă un palat cum seamăn pe lume să nu aibă.
 • În măsura în care, pe cât. Nu mă vreți voi, cum înțeleg?
 • Îndată ce. ♦ (Arată că două acțiuni se petrec aproape simultan) Cum vor vedea că vii cu daruri, îndată vor alerga.
 • (Introduce o propoziție atributivă) În care. Din ceasul cum te-am văzut, te-am recunoscut.
 • (Înv.; introduce o propoziție finală) Pentru că. Își va pune toate puterile cum să-și sfârșească slujba.
 • (Introduce o propoziție subiectivă) Cum te porți nu e bine.

Dupa cum se vede, “cum” e un  cuvânt foarte des folosit în limba romana și ar putea părea dificil sa ne lipsim de el. Din fericire datorita bogăției lingvistice cu care strămoșii au binevoit sa înzestreze limba romana, cum are numeroase sinonime pe care le puteți folosi după caz (asa cum recomanda Dicționarul etimologic român, Alexandru Ciorănescu, Universidad de la Laguna, Tenerife, 1958-1966)  astfel:

cum adv. și conj.

 • În ce fel? (funcție modală, servește pentru interogație directă sau indirectă): cum ai făcut? (Ispirescu).
 • Ce? (adv. inter., prin care se răspunde la o chemare sau o întrebare, așteptîndu-se mai multe lămuriri).
 • (Funcție emfatică, în propoziții interogative sau exclamative): cum să nu știu? (Creangă), cum vîjîie codrul! (Coșbuc).
 • De ce? (funcție cauzală): cum s-o părăsesc? (Popular Jarnik).
 • Cît (funcție comparativă): cumu mai curund (Dosoftei), urmat de un comparativ, astăzi se preferăcît.
 • La fel ca (funcție comparativă): ai fost om cum sunt și dînșii (Eminescu).
 • În felul în care (funcție comparativă emfatică):tăia cum se taie (Fundescu); las-să mă cheme cum m-a chemat (Creangă).
 • Așa precum (funcție explicativă întemeiată pe funcția comparativă): cum zice Scriptura (Coresi).
 • Cînd, pe cînd (funcție temporală): cum venea, cît de colo vede cele două capete(Creangă).
 • Cînd, îndată ce (funcție temporală): cum au văzut apa, cum au năvălit (M. Costin).
 • (Înv.) Ca să (funcție finală, cu conjunctivul): își va pune toate puterile, cum să-și sfîrșească slujba (Ispirescu).
 • Funcție conjunctivă, ma ales împreună cu din inima lui simte un copac cum că răsare (Eminescu). – Mr., megl., istr. cum. Lat. quomo(do) (Diez, I, 135; Pușcariu 439; Candrea-Dens., 433; REW 6972; DAR); cf. it. come, prov. co(m), fr. comme, sp., port. como. V. și Gamillscheg, s.v. comme, și J. Vising, Quomodo in den rom. Sprachen, în Abhandlungen A. Tobler, Halle 1895, p. 113-23. Comp. cum se cade, adv., adj. (în mod cinstit; cinstit; perfect), care uneori se scrie într-un singur cuvînt, se întemeiază pe vb. a se cădea, „a se cuveni”; cumva, adv. (oarecum; poate, posibil, eventual), cu va de la vb. vrea (nu cumva?); necum, adv. (nici măcar; chiar mai puțin); oarecum, adv. (într-un fel; puțin, ușor); oricum, adj. (în orice fel, indiferent cum), cu var. orișicumprecum, conj. (așa cum; după), cu prep. pre.

Cum ziceam și mai sus, paza buna trece primejdia rea. Parafrazându-l pe omul de știință, filozoful și teologul francez Blaise Pascal putem concluziona :

„dacă penalizarea “cum” există şi sunt prevăzător, câștig poziționarea veşnică, supunîndu-mă regulilor SEO; dacă nu, nu am nimic de pierdut“

Weekend plăcut și rank mare 😀 va doresc!

PS. Pentru a va ajuta la scrierea viitoarelor articole pe blogul vostru va recomand sa adaugați în browserul  favorit un bookmark către acesta pagină.

About Dr.A

Scientist, tech enthusiast, husband and father. Romanian expat. Dupa 3 ani in Japonia, o noua pagina se deschide la Paris.
This entry was posted in tehnologie and tagged . Bookmark the permalink.

10 Responses to Despre cum și cum nu-i SEO!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *